Education
M.Sc Horticulture, Purdue University, U.S, 2017
B.Sc Bioindustry, Universiti Putra Malaysia (UPM), 2016
Dip. Kesihatan Haiwan Dan Sains Peternakan, Universiti Putra Malaysia (UPM), 2005