Education
B.Sc Hortikultur Teknologi, Universiti Teknologi MARA (UiTM), 2020