Education
Dip. Pengurusan Perladangan, Universiti Teknologi MARA (UiTM), 2002
B.Sc (Hons.) Plantation Technology and Management, Universiti Teknologi MARA (UiTM), 2005