Education
B.Sc (Hons.) Plant Biotechnology(Biotechnology), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 2003
M.Sc Microbiology(Microbiology), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 2010