Education
B.CS Sains Komputer(Teknologi Maklumat), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 2011
Dip. Teknologi Maklumat, Kolej Universiti Infrastruktur Kuala Lumpur (IUKL), 2003