Education
Ph.D Chemistry, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 2019
M.Sc Food Engineering & Processing, Universiti Putra Malaysia (UPM), 2009
B.Sc Food Science & Technology, Universiti Putra Malaysia (UPM), 1996