Education
M.Sc Pengurusan Sumber Genetik Tumbuhan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 2016
B.Sc (Hons.) Keusahawan Teknologi Pertanian, Universiti Malaysia Kelantan (UMK), 2011