Education
B.CS (Hons.) Computer Science(Network Security), Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM), 2012