Education
Ph.D Mikrobiologi, Universiti Sains Malaysia (USM), 2018
M.Sc Biologi(Mikrobiologi), Universiti Teknologi Malaysia (UTM), 2008
B.Sc (Hons.) Mikrobiologi, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 2003