Education
M.Sc Genetics, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 1997
B.Sc (Hons.) Genetic, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 1993