Education
B.Sc (Hons.) Sains Aktuari, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 2013