Education
Ph.D Food Science, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 2009
M.Sc Microbiology, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 1997
B.Sc (Hons.) Microbiology, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 1993