Education
Ph.D Kejuruteraan Elektrik, Universiti Teknologi MARA (UiTM), 2020
M.Sc Kejuruteraan Elektrik, Universiti Teknologi MARA (UiTM), 2017
B.Sc (Hons.) Elektronik (Instrumentasi), Universiti Teknologi MARA (UiTM), 2013