Education
Dip. Pengurusan Industri Perladangan, Universiti Teknologi MARA (UiTM), 2005
B.Sc (Hons.) Plantation Technology and Management, Universiti Teknologi MARA (UiTM), 2007
M.Sc Plantation Industry Management(Crop Production), Universiti Teknologi MARA (UiTM), 2009