Education
B.CS (Hons.) Computer Science, Universiti Teknologi MARA (UiTM), 2013