Education
M.Sc Pemprosesan/Pembungkusan Teknologi Makanan, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) , 2021
B.Sc Food Studies, Universiti Putra Malaysia (UPM), 2006