Education
M.IT Science and System Management, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 2013
B.CS Computer Science, Universiti Putra Malaysia (UPM), 2000
Dip. Kesihatan Haiwan dan Sains Penternakan, Universiti Pertanian Malaysia (UPM), 1985