Education
M.BA Keusahawanan dan Inovasi, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 2018
B.Sc (Hons.) Chemistry(Biochemistry), Universiti Putra Malaysia (UPM), 2002