Education
Dip. Accounting, Universiti Teknologi MARA (UiTM), 2001
B.Acc (Hons.) Accounting, Universiti Teknologi MARA (UiTM), 2003