Education
Ph.D Genetik dan Pembiakbakaan Tumbuhan, Universiti Putra Malaysia (UPM), 2019
M.Sc Plant Genetics(Plant Genetic Resources Management), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 2003
B.Sc (Hons.) Botany, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 2002