Education
Dip. Pengurusan Perladangan Makanan, Universiti Putra Malaysia (UPM), 2004
B.Sc Bioindustry, Universiti Putra Malaysia (UPM), 2009