Education
M.Sc Plant Genetic Resource Management(Plant Genetic Resource Management), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 2011
B.Sc Biotechnology Resources(Biotechnology), Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS), 2009